Propagace

výroba materiálu, formát: 286x216 mm
500,00 Kč bez DPH
grafický návrh, formát: 439x286 mm, předtisková příprava, okótování návrhu, dodání grafického návrhu ve formátu .pdf, 1 korektura (1 hod.)
1 950,00 Kč bez DPH
výroba materiálu, formát: 439x286 mm
700,00 Kč bez DPH
grafický návrh, formát: 150x150 mm, návrh polepu, dodání návrhu ve formátu .pdf, předtisková příprava, okótování návrhu, 2 korektury (2 hod.)
3 050,00 Kč bez DPH
výroba materiálu, formát: 150x150 mm
2 000,00 Kč bez DPH
1 2